Mr.Zero offline

 • 13

  posts

 • 4

  comments

 • 331

  Views

Mr.Zero

View Comment
 • @adminsd
 • January 4, 2018

Đề nghị bạn Nguyễn Thắm có bức xúc đến thế nào thì cũng chú ý câu từ, không chửi thề và hạn chế viết tắt nhé. Khi duyệt mà rơi vào tay admin khó tính là không được duyệt đâu. Mình dễ tính nên duyệt cho đấy nhé.

Mr.Zero

View Comment
 • @adminsd
 • January 3, 2018

Việc hệ trọng như vậy các anh em nên bàn bạc kỹ càng, tổ chức các cuộc họp kín để lấy ý kiến từng người trong nhóm bạn, tổ chức các cuộc hội thảo để lấy ý kiến cộng đồng cho khách quan, rồi tổng hợp lại sau đó...

Mr.Zero

View Comment
 • @adminsd
 • May 29, 2017

Đúng là kiếp cầm ca

Mr.Zero

View Comment
 • @adminsd
 • May 22, 2017

Kỷ luật quân đội.

Please wait ...